Pobierz Poradnik Tutora Szkolnego

Tutaj pobierzesz bezpłatnie Poradnik tutora szkolnego w formacie pdf. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów wysyłki lub uzyskania dostępu do bezpłatnego wydawnictwa "Poradnika Tutora Szkolnego", powstałego w ramach ogólnopolskiego projektu sfinansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej pt. "Wychować człowieka mądrego. Wprowadzenie modelu pracy wychowawczej i resocjalizacyjnej z zastosowaniem metody tutoringu szkolnego jako proflaktyki pozytywnej problemów w polskiej szkole", przez Towarzystwo Edukacji Otwartej, z siedzibą we Wrocławiu, ul. Robotnicza 36, 53-608 Wrocław, wpisanym rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000090184, NIP: 897-16-04-383, REGON nr: 931975956, zwanym dalej „TEO”.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu informowania mnie o o działaniach TEO adresowanych do tutorów.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Waszych danych osobowych jest TEO z siedzibą we Wrocławiu, ul. Robotnicza 36, 53-608 Wrocław, wpisanym rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000090184, NIP: 897-16-04-383, REGON nr: 931975956, zwanym dalej „TEO”
 2. Administrator jest odpowiedzialny za wykonanie wobec Was obowiązku informacyjnego oraz za umożliwienie Wam wykonywania swoich praw.
 3. Kontakt z Inspektorem ochrony danych jest możliwy elektronicznie.
 4. Kontakt z Inspektorem ochrony danych jest możliwy elektronicznie.
 5. Wasze dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków niezbędnych dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa. Podstawą przetwarzania Waszych danych osobowych jest, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO wyrażona przez Was zgoda.
 6. Wasze dane mogą być udostępniane podmiotom trzecim (obsługa księgowa, kadrowa, płacowa, itp.)
 7. Wasze dane nie mogą być przekazywane poza UE.
 8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celów statutowych TEO do czasu, aż zgłosicie sprzeciw względem ich przetwarzania.
 9. Posiadacie prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Macie prawo wniesienia skargi do organu kontroli gdy uznacie, iż przetwarzanie danych osobowych Was dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 11. Podanie Waszych danych osobowych jest dobrowolne i jest warunkiem zgłoszenia na konferencj podsumowując ogólnopolski projekt sfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej pt. "Wychować człowieka mądrego. Wprowadzenie modelu pracy wychowawczej i resocjalizacyjnej z zastosowaniem metody tutoringu szkolnego jako prolaktyki pozytywnej problemów w polskiej szkole" w dniu 5 grudnia 2018 r.
Pobierz poradnik